Folklórny súbor Dopravár bol založený vo februári 1973 pod názvom Dunaj. Jeho vedúcou sa stala Eva Školníková, ktorú neskôr vystriedala Valéria Skálová. Choreografom bol od septembra Jozef Scheip. Počet členov sa pohyboval okolo dvanástich (6 chlapcov, 6 dievčat) vo veku 15 až 27 rokov. Súbor nacvičil sedem tancov, medzi nimi východoslovenské dievčenské tance, karičky, chlapčenské čapáše, cigánsky tanec, polku “z predanej nevesty” alebo čardáš.

V roku 1975 sa už pod menom Dopravár zúčastnil celoštátnej súťaže v Havířove, kde vyhral 2. cenu. V máji 1977 sa stal novým vedúcim Štefan Sekula. O rok na to súbor v Havířove vyhral tri prvé, tri druhé a jedno tretie miesto.

V roku 1979 mal Dopravár už 70 členov a umeleckým vedúcim sa stal Ján Jamriška. Po ňom a Dušanovi Púpalovi bol od roku 1982 umeleckým vedúcim a choregrafom Stanislav Kohútek, ktorý postavil a umelecky spracoval väčšinu tancov, ktoré súbor v súčasnosti tancuje. Súbor sa s nimi predstavil na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch (Detva, Terchová, Myjava, Východná a iné). Súbor sa tiež už dlhé roky zúčastňuje medzinárodných prehliadok vo Francúzsku, ale svoj program predstavil aj v Španielsku, Litve, Turecku, Poľsku, Nemecku, na Sicílii alebo v krajinách bývalej Juhoslávie.

V súčasnosti súbor funguje pod záštitou mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Vedúcou súboru je Mária Hamarová. Členovia súboru sú väčšinou stredoškoláci a vysokoškoláci, no nájdu sa medzi nimi aj pracujúci ľudia. Tvoria súdržný a tvorivý kolektív, snažiaci sa aj v dnešnej uponáhľanej a komerčnej dobe udržiavať krásne tradície slovenského národa.

Pripoj sa k nám !!!